Trường Mầm non Bộc Nhiêu có đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm non Bộc Nhiêu xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mầm non Bộc Nhiêu, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy, nhiều cô giáo đạt giáo viên nuôi dạy giở cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh. 

Tổng số CBQL, Giáo viên, nhân viên của nhà trường đến năm học 2020-2021: 31; Trong đó: BGH: 03; nhân viên hành chính: 02; Giáo viên biên chế: 17; Giáo viên hợp đồng thuê khoán: 3; nhân viên nấu ăn HĐ: 6.

100% CBGV, nhân viên có trình độ đạt chuẩn trong đó có 91% giáo viên có trình độ trên chuẩn 

100% giáo viên, nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia thực hiện nhiệm vụ Chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

100% giáo viên, nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Giáo viên trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tham gia các lớp tập huấn thường xuyên về  chương trình GDMN

- Sĩ số lớp học:

+  Nhóm trẻ 24 -36 tháng: 02 nhóm (Tổng số học sinh: 49; Tổng số giáo viên: 5)

+ Lớp Mẫu giáo 3-4 tuổi: 02 lớp (Tổng số học sinh: 64; Tổng số giáo viên: 5)

+ Lớp Mẫu giáo 4-5 tuổi : 02 lớp (Tổng số học sinh: 62; Tổng số giáo viên: 4)

+ Lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi: 02 lớp (Tổng số học sinh: 74; Tổng số giáo viên: 6)